اصلاح کدپستی و تعیین اداره کل امور مالیاتی از طریق درگاه ملی مالیات


تهران- ایرنا – مدیرکل دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای رفع محدودیت ثبت شرکت‌‏های غیرفعال، مؤدیان مالیاتی جهت اصلاح کد پستی و تعیین اداره کل امور مالیاتی خود از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962990/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%AF%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری