اصلاح ارز ترجیحی ضرورت اقتصادی و الزام قانونی بود


تهران- ایرنا- دولت پیشین به دلایل سیاسی الزام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نادیده گرفته و همچنان با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ‏رانت استفاده از این ارز را برای عده‌ای خاص نگه داشته بود بدون آنکه به هدف یعنی مصرف کننده نهایی اصابت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972686/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری