اصلاحیه ماده‌ ۱۲ آیین‏‌نامه‌ اجرایی قانون جهش تولید دانش‏‌بنیان ابلاغ شد


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اصلاحیه ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند «ت» ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ موضوع مصوبه هیات وزیران را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034267/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری