استیضاح خاندوزی منتفی شد


تهران – ایرنا – عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: تعداد امضاهای استیضاح سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمتر از ۱۰ نفر رسید و به این ترتیب از حدنصاب قانونی خارج شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086451/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری