استمرار تحول در نظام مالیاتی نیازمند راه‌حل‌های جدید است


تهران – ایرنا – رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی با ابراز خرسندی از تحولات به وجود آمده در حوزه مالیات ستانی گفت: برای استمرار تحول در نظام مالیاتی باید راه‌حل‌های جدید را دنبال کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971259/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری