استقرار میز خدمت سازمان امور مالیاتی برای کسبه و تجار


تهران – ایرنا – در راستای استمرار همکاری و تعامل نزدیک با فعالان اقتصادی و با استقرار میز خدمت سازمان امور مالیاتی کشور برای کسبه و تجار بازار تهران در مسجد حضرت امام خمینی (ره) بازار بزرگ تهران، وعده رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور محقق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992387/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری