استفاده از ظرفیت نهادهای تخصصی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف مالیاتی

به گزارش ایرنا از  سازمان مالیاتی، داود منظور، در نشست با مدیران عامل و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مردمی اظهار کرد: اجرای مجموعه برنامه‌های تحول‌آفرین نظام مالیاتی باعث شفاف شدن اقتصاد، هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی شده است.

در ادامه، مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921059/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

وی ضمن اشاره به‌ضرورت ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با حضور تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد توسط مرکز آموزش و پژوهش خاطرنشان کرد: ارتقای سلامت نظام اداری از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان به شمار می‌رود و این سلامت هم در تعامل با مودیان و هم در رفتار همکاران سازمان باید موردتوجه قرار گیرد.

منظور تصریح کرد: در سال گذشته در بخش اشخاص حقیقی حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کردیم و امسال از این تعداد مودی کشف شده، بالغ بر یک و نیم‌میلیون اظهارنامه جدید دریافت کردیم.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری