استرداد ۸ هزار میلیارد تومان مالیات به صادرکنندگان


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از استرداد هشت هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان در هشت ماهه اول سال جاری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975930/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری