استرالیا امسال تورم را تجربه می‌کند


تهران- ایرنا- بانک ملی استرالیا (NAB) یک ارزیابی تأمل‌برانگیز از عملکرد اقتصادی این کشور در سال جاری ارائه کرده و هشدار داده است که این کشور در سال جاری دچار تورم خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040651/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری