استاندار: پنج‌هزار تکنسین در استان بوشهر استخدام می شوند


بوشهر – ایرنا – استاندار بوشهر گفت: با توجه به نیاز صنایع استان به ویژه در کنگان و عسلویه این آمادگی وجود دارد تا پنج‌هزار نیروی کار ماهر در مشاغل فنی مورد نیاز این صنایع به کار گرفته و استخدام شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108522/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری