استاندار تهران: ده‌ها طرح عمرانی نیمه کاره در استان وجود دارد/ متخلفان را معرفی کنید


شهرری – ایرنا – استاندار تهران با اشاره به وجود ده‌ها طرح عمرانی نیمه کاره از سالیان متمادی در این استان، گفت: مدیران، ناظران و پیمانکاران متخلف را معرفی کنید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205061/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری