از کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر تا کاهش بیکاری زنان و جوانان


تهران- ایرنا- ثبت نرخ بیکاری ۸.۲ درصد در پاییز ۱۴۰۲، کاهش ۱.۳ واحد درصدی اشتغال جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله و همچنین کاهش ۱.۵ واحد درصدی اشتغال زنان در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به پاییز ۱۴۰۰ از جمله تحولات بازار کار کشور در سال ۱۴۰۱ بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061369/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری