ارسال گزارش فصل بهار بدهی‌ها و مطالبات دولت برای رئیس جمهور


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: گزارش سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی برای رئیس جمهور ارسال شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237163/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری