ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت برای رئیس جمهوری


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: گزارش سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، به منظور ارائه به مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور ارسال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084295/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری