ارسال پیامک مالیاتی به ۱۷۸۶ پزشک متخلف/ اعطای پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، داود منظور با اشاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی یکی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی به شمار می‌رود، گفت: ایجاد سامانه گزارش فرار مالیاتی در اجرای طرح سوت‌زنی سازمان تاکنون با استقبال بالای شهروندان روبه‌رو شده و در هفت‌ماهه امسال گزارش‌ها مردمی قابل‌توجهی در خصوص فرار مالیاتی یا سایر موارد به این سامانه ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارسالی غالباً در خصوص عدم استفاده صاحبان مشاغل از دستگاه کارت‌خوان به‌ویژه از سوی پزشکان و دندانپزشکان بوده و ارسال برخی گزارش‌های مصداقی و موارد تخلف مأموران مالیاتی نیز از دیگر محورهای موضوعی این گزارش‌های مردمی بوده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: بخش زیادی از گزارش‌ها مردمی در خصوص عدم استفاده صاحبان مشاغل از دستگاه کارت‌خوان به سامانه سوت‌زنی سازمان ارسال شده که بیش از نیمی از این گزارش‌ها مربوط به عدم استفاده پزشکان و دندانپزشکان از دستگاه کارت‌خوان بوده است.

منظور اضافه کرد: پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات قانونی مثل بررسی تراکنش‌های بانکی و محرز شدن فرار مالیاتی، برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پیامک ارسال شده و هشدارهای لازم در خصوص عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان به آنان اعلام شده است.

وی همچنین از اعطای پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در صورت شناسایی مودیان جدید و مالیات‌های جدیدی که به حیطه وصول درآید خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943637/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B6-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری