ارسال صورت مالی سال ۱۴۰۰ دولت برای رییس جمهور


تهران- ایرنا- خزانه‌داری کل کشور اعلام کرد: در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ دولت همراه با گزارش تحلیلی برای رییس جمهور ارسال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964237/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری