ارسال صورتحساب الکترونیکی ۹۵۰ شرکت به سامانه مودیان/ برنامه‌ریزی برای شفافیت مالیاتی


تهران- ایرنا- رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حدود ۹۵۰ شرکت بعد از فراخوان، اقدام به ارسال صورتحساب الکترونیک خود به سامانه مودیان کرده‌اند و از ابتدای فروردین ماه نیز اشخاص حقوقی مشمول این قانون شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054564/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%B9%DB%B5%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری