ارزش کالاهای صادراتی استان سمنان با افزایش ۲۵ درصدی از ۱۲۰ میلیون دلار فراتر رفت


سمنان- ایرنا- سرپرست اداره کل گمرک استان سمنان گفت: کالاهای صادراتی استان، با افزایش ۲۵ درصدی ارزش دلاری، سال ۱۴۰۱ از ۱۲۰ میلیون دلار فراتر رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076738/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری