اردبیل در جذب اعتبارات عمرانی جزو پنج استان برتر کشور است


اردبیل – ایرنا – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: این استان در جذب اعتبارات عمرانی و اعتبارات مصوب سفر رئیس‌جمهور جزو پنج استان پیشرو کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219630/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری