ارائه گزارش بدهی‌ها و مطالبات شرکت‌های دولتی به رئیس جمهور


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از سوی خزانه داری کل کشور برای رئیس جمهور ارائه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85151115/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1