ادعای محاسبه نرخ تورم ۷۲.۲۴ درصدی، کارشناسی نیست/ عدد منتشر شده بیشتر جنبه سیاسی دارد


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ادعای محاسبه دقیق نرخ تورم بدون دسترسی به داده‌های خام به لحاظ فنی و کارشناسی غیرممکن است، اعلام کرد: ادعای محاسبه نرخ تورم ۷۲.۲۴ درصدی برای اقتصاد ایران، کارشناسی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135541/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B7%DB%B2-%DB%B2%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87