ادعای فشار مالیاتی به مردم، درست نیست/ رویکرد دولت تحقق عدالت مالیاتی است


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اعلام کرد: ادعای فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد اقتصاد خلاف رویکردهای عملی دولت در اصلاح نظام مالیاتی است؛ همچنین ادعای عدم شفافیت و عدم پاسخگویی دولت نیز بی‌اساس است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85427148/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری