ادعای دریافت دستمزد توسط هیات مولدسازی کذب است/ دستگاه قضا فورا ورود کند


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکذیب ادعای حق الزحمه هیات مولدسازی، گفت: دستگاه قضا فورا درباره ادعای نادرست دریافت دستمزد توسط هیات ۷نفره مولدسازی ورود کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230000/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری