ادعای دروغین تسویه بدهی دولت قبل با دلارهای پیشخور شده


تهران – ایرنا – آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی در حالی به استناد خبر آزادسازی ۶ میلیارد دلار طلب ایران از کره جنوبی، مدعی تسویه کل بدهی به جای مانده از دولت قبل شد که عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی تایید کرد در سال ۹۸ به ازای این منابع ارزی مسدود شده، «پول بدون پشتوانه» چاپ و دولت قبل آن را پیشخور کرده و دیگر طلبی برای دولت باقی نمانده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195713/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری