ادامه روند نزولی در بازار سرمایه/ خروج پول حقیقی از گروه‌های خودرویی و بانکی

در این بازار ۴۷۵ هزار معامله به ارزش ۴۱ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال انجام شد.

۴۷ درصد از نمادهای فرابورسی مثبت و ۵۳ درصد منفی بودند که از میان آنها بانک دی و سرمایه‌ گذاری صباتامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و پلیمر آریاساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. طی معاملات امروز بیشترین خروج پول حقیقی از گروه‌های خودرویی و بانکی صورت گرفت.

در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۲۹ واحد کاهش در رقم ۲۸ هزار و ۳۱ واحد ایستاد.

شاخص‌های بورسی امروز هم روندی نزولی داشتند و شاخص کل بورس بیش از ۶۰۰۰ واحد کاهش یافت.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402032113302/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

۴۱ درصد از نمادهای بورسی مثبت و ۵۹ درصد منفی بودند که از میان آنها صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و فولاد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

در این بازار ۶۷۸ هزار معامله به ارزش ۶۷ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال انجام شد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۶۸۴۸ واحد کاهش در رقم دو میلیون و ۲۰۸ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با کاهشی ۲۱۷۷ واحدی تا رقم ۷۴۸ هزار و ۶۳۵ واحد سقوط کرد.