ادامه رشد درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش ۵ درصدی مالیات تولید

به تور انداختن فراریان مالیاتی و مقابله با کم‌اظهاری مالیاتی برخی مؤدیان، دلیل اصلی افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال جاری بوده است.

در دولت روحانی به جای به تور انداختن فراریان مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه از شیوه‌های تورم‌زا و خسارت‌بار همچون استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، فروش بی‌رویه اوراق بدهی و افزایش شبانه قیمت بنزین جبران می‌شد که آثار تورمی شدیدی به جای گذاشت. بدین ترتیب، اقشار کارمند و کارگر که با حقوق ماهانه خود مالیات پرداخت می‌کردند مجبور بودند تورم ناشی از مماشات دولت روحانی با فراریان مالیاتی را نیز تحمل کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84900807/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

به گزارش ایرنا، در نیمه اول امسال ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده است. این مهم در حالی رخ داده که امسال با تصمیم دولت سیزدهم و مصوبه مجلس، مالیات بخش تولید ۵ درصد نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است.

در کل سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد مالیاتی محقق‌شده کشور ۳۲۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بود.

بدین ترتیب در نیمه اول سال ۱۴۰۱ تحقق درآمدهای مالیاتی معادل ۷۱ درصد کل درآمد مالیاتی سال گذشته و بیش از کل درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۹ بوده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری