ادامه بررسی اصلاح ساختار بودجه در مجمع تشخیص مصلحت

در این جلسه اعضای کمیسیون مشترک بر «واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، اجتناب از کسری واقعی بودجه و ناترازی عملیاتی»، «احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها» تاکید کردند و در خصوص «تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه‌تمام تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش های مختلف از جمله اتمام، واگذاری، مشارکت و حذف» و نیز «شفاف‌سازی و اصلاح ضوابط مربوط به درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی و تنظیم روابط مالی دولت و شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی و رفع تعارض منافع» به جمع‌بندی رسیدند.

در این جلسه، پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محسن رضایی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم و داود دانش جعفری از اعضای مجمع دیدگاه های خود را درباره ضرورت اتخاذ رویکردهای اصلاحی در بودجه کشور در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مواد دیگری از سیاست های کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح ساختار بودجه را برای ارائه به صحن مجمع مورد بررسی قرار دادند.

جلسات کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم همراه با شورای مجمع تشکیل می شود و جمع بندی‌های این کمیسیون در شورای مجمع مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84823419/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری