اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص مزیت اصلی استقرار نظام مالیاتی هوشمند است


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه عادلانه سازی روندهای مالیات‌گیری در راستای سالم‌سازی اقتصاد ملی است، گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی با استفاده از سامانه مودیان، تبصره ماده ۱۰۰ و اطلاعات محور شدن مالیات‌گیری در کشور بسیار اتفاق مهمی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142775/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF