اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص در جهت عدالت در نظام مالیاتی


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اجرای عدالت مالیاتی، گفت: در حال حاضر برخی مشاغل پردرآمد مالیات پرداخت نمی‌کنند که دریافت مالیات واقعی مشاغل خاص می‌تواند درآمدهای دولت را تأمین کند و در آن صورت مالیات پرداختی این مشاغل بیشتر از مالیات پرداختی کارکنان خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135781/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C