اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه‌های مسکن محرومین


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در روزهای اخیر ۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت تکمیل پروژه‌های مسکن محرومین تخصیص داده شد تا ضمن تلفیق با منابع داخلی و تسهیلات بانکی، بخشی از منابع مورد نیاز برای تکمیل ۵۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت، تامین شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85345175/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری