اختصاص واحد مالیات‌ستانی از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها و فشار بر دانش درشت‌ها


تهران – ایرنا – رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یک واحد مشخص مالیاتی را در یکی از ادارات تهران مستقر کرده‌ایم که مالیات ستانی از سلبریتی ها را بررسی می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211432/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری