اختصاص سهام به متولدین ۱۴۰۲ از بودجه سال آینده حذف شد


تهران – ایرنا – با اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به اختصاص سهام به متولدین سال ۱۴۰۲ از لایحه حذف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058045/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری