اخبار ناگوار شاخص‌های رکود برای فدرال رزرو


تهران- ایرنا- شاخص‌های رکود حامل اخباری ناگوار برای اقتصاد آمریکا هستند؛ اما، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) همچنان بر مبارزه با تورم تمرکز کرده است و جروم پاول (رئیس فدرال رزرو) پس از جلسه این هفته کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نیز بارها به این موضوع اشاره کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066820/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری