احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینهٔ شهرداری‏‌ها و دهیاری‏‌ها ابلاغ شد


تهران – ایرنا – رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مصوب تیرماه امسال را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993647/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری