احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد


تهران- ایرنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای، احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را ابلاغ کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445675/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری