احتکار و سوداگری عاقبت نبود مالیات بر عایدی سرمایه


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود که وقتی عموم مردم برای خرید مسکن، خودرو، طلا و ارز مراجعه می‌کنند با قیمت‌های سرسام آوری مواجه نشوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008147/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری