احتمال ۵۹ درصدی رکود اقتصادی در آمریکا


تهران- ایرنا- آخرین نظرسنجی سه‌ماهه مؤسسه بَنک‌رِیت نشان می‌دهد اقتصاددانان برتر آمریکا معتقدند احتمال وقوع رکود اقتصادی از هم اکنون تا ژوئیه (تیر، مرداد) ۲۰۲۴ میلادی، ۵۹ درصد است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167553/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%B5%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7