احتمال حضور رئیسی در اجلاس آتی بریکس


تهران- ایرنا- نالدی پَندور (Naledi Pandor)، وزیر روابط و همکاری بین‌الملل آفریقای جنوبی، اظهار کرد: «احتمال قوی» وجود دارد که ایران در نشست بریکس شرکت کند؛ اما هیچ قصدی برای ایجاد یک بلوک «ضد غرب» وجود ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192767/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری