احتمال اوج‌گیری مجدد تورم در آمریکا


تهران- ایرنا- به گفته یکی از اقتصاددانان سابق کاخ سفید، به دلیل وجود عواملی مانند هزینه‌های سنگین دولت و هزینه‌های بالای انرژی، ممکن است موج دیگری از افزایش قیمت‌ها در راه اقتصاد آمریکا باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215795/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری