احتمال افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو


تهران- ایرنا- رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اظهار کرد: بعید است که تورم آمریکا حداقل تا سال ۲۰۲۵ میلادی به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو کاهش یابد و سرمایه‌گذاران باید برای افزایش بیشتر نرخ بهره آماده شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85156531/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88