اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای بریکس در روسیه آغاز شد


تهران – ایرنا – اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(اف‌آی‌یو) کشور های عضو بریکس با حضور معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در روسیه آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85456113/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری