اجرای ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در سفرهای استانی سال گذشته

مرتضوی تاکید کرد: از محل منابع ماده ۵۶ اعتبارات خوبی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده تا دستگاه‌های اجرایی با بانک‌های عامل به نتیجه برسانند و تقسیم کار نیز انجام شده است.

معاون اجرایی رییس‌جمهور افزود: اکنون از محل منابع عمومی و اوراق بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده و از محل‌های دیگر برای کل پروژه‌ها، تامین منابع و پیش‌بینی اعتبار نیز صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: از محل تهاتر نفت نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که بخشی از آن محقق شده است و تقریباً برای امسال منابع خوبی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و امیدوار به محقق شدن آن در طرح‌های عمرانی هستیم.

معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل منابع عمومی، ماده ۵۶ و تهاتر و مسئولیت اجتماعی وزارت نفت ۱۰۰ درصد برنامه‌ها و پروژهای مربوط به سفرهای استانی اجرایی می‌شود، اما از محل منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی باید تلاش بیشتری شود.

«صولت مرتضوی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی با بیان اینکه منابع خوبی به پروژه‌های عمرانی در سفرهای استانی تخصیص داده شده است، اظهار داشت: در سال گذشته بالغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی مربوط به مصوبات سفرهای استانی اعتبار تخصیص داده شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۶ درصد مصوبات سال ۱۴۰۰ جهت تامین منابع به سرانجام رسیده است، خاطرنشان کرد: در سه ماه نخست امسال به دلیل تمرکز دولت برای تامین منابع یارانه‌ها، حقوق جاری و بدهی‌های دولت قبل نتوانستیم ارقام مناسبی برای پروژه‌های عمرانی مربوط به سفرهای استانی تخصیص دهیم.

مرتضوی گفت: تخصیص اعتبار برای پروژه‌های استانی به نسبت وسعت استان‌ها در نظر گرفته شده است، البته تاکید داریم که منابع به عدالت میان استان‌ها تقسیم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84848515/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری