اجرای پروژه ضروری تعویض هادی خط ۱۳۲ کیلوولت شمال‌غرب – زیتون اهواز

اسدی عنوان کرد: افزایش امکان ترانزیت توان، افزایش امکان مانور در شبکه فوق توزیع منطقه، بهبود قابلیت اطمینان شبکه ناحیه غرب و شرق اهواز، افزایش پایداری و تامین برق مشترکین خانگی و صنعتی و متعادل‌سازی بار ترانس‌ها، بهبود سطح ولتاژ و افزایش امکان بارگیری از ظرفیت منصوبه پست ۱۳۲ کیلوولت زیتون اهواز از اهداف بهره‌برداری این پروژه بوده است.

ایسنا/خوزستان مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از تعویض هادی خط ۱۳۲ کیلوولت شمال‌غرب _ زیتون با هادی پر ظرفیت که از پروژه‌های ضروری برای گذر از پیک مصرف تابستان بوده است، خبر داد.

وی با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه ۲۷۰ میلیارد ریال است، افزود: این پروژه از پروژه‌های ضروری جهت گذر موفق از پیک سال ۱۴۰۳ بوده است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120201408/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%DB%B1%DB%B3%DB%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86

وی یادآور شد: از مهرماه سال ۱۴۰۲ تاکنون ۶ کیلومتر مدار خط و ۱۴ کیلومتر مدار هادی پرظرفیت به بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

به گزارش ایسنا، شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در ۲ استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

علی اسدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: عملیات تعویض هادی خط ۱۳۲ کیلوولت شمال‌غرب – زیتون با هادی پرظرفیت شامل تامین تجهیزات، نصب و سیم‌کشی به طول ۹ کیلومتر مدار به پایان رسید و برق‌دار شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری