اجرای مالیات عایدی بر سرمایه از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند


تهران-ایرنا- یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اجرای مالیات عایدی بر سرمایه از نوسان و رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، گفت: تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، دست دلالان را در بازارها کوتاه و موجب سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977018/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری