اجرای مالیات بر عایدی سرمایه مبارزه قانونی و جدی علیه دلالی و سفته‌بازی است


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مبارزه قانونی و جدی علیه سوداگری و دلالی در بازارها است، گفت: اجرای این طرح نقدینگی را به سمت تولید واقعی هدایت می‌کند و در سالم‌سازی اقتصاد نقش دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976476/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری