اجرای مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سفته‌بازی‌ها را می‌گیرد/ هدایت نقدینگی به سمت تولید


تهران-ایرنا- کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه حذف سفته‌بازی در بازارها است، گفت: تصویب و اجرای درست طرح مالیات بر عایدی سرمایه جذابیت و خرید و فروش در بازارهای غیر مولد را کاهش داده و جامعه را به سمت تولید می‌برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970789/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری