اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌کند


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از ورود پول به بازارهای غیرمولد و تاثیرات منفی در این بازارها جلوگیری می‌کند، گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید ابرثروتمندان را هدف قرار دهد تا جلوی فرار مالیاتی آنها گرفته شده و یا به حداقل برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977037/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری