اجرای قانون سند الحاقی پیرامون موافقت‏نامه مالیاتی بین ایران و سوئیس


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی پیرامون موافقت‏نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سوئیس را جهت اجرا از ابتدای اسفندماه سال‌‏جاری به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062160/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری