اجرای فرایند صدور برخط گواهی قانون مالیات‌های مستقیم


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: تمامی مراحل دریافت استعلام گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی به‌منظور صدور/تمدید/تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار، صرفاً به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956567/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری