اجرای طبقه‌بندی مشاغل در ۱۰۰۰ کارگاه مشمول قانون کار

به گزارش ایسنا،‌ کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران می‌شود؛ از این رو طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در تمام کارگاه‌ها و مجموعه‌های مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر نیروی کار دارند، عملیاتی شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از هدفگذاری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بیش از ۱۰۰۰ واحد کارگری خبر داد و گفت: در دو سال دولت سیزدهم اقدامات موثری در حوزه طبقه‌بندی مشاغل صورت گرفته است.

وی عملکرد اجرای این طرح در پایان ۹ ماهه امسال را مطلوب دانست و گفت:با عملیاتی شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول، عدالت مزدی محقق و رضایت جامعه هدف تامین خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مطابق ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله‌ اجرا در آید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجراست.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می‌شود از نیروهای کار در کارگاه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111511080/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دو سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه طبقه‌بندی مشاغل در کشور انجام گرفته و برنامه تحولی اجرای طبقه‌بندی مشاغل در بیش از ۱۰۰۰ واحد کارگری هدف‌گذاری شده است.وزارت کار موظف است طبق قانون کار نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

در همین راستا علی‌حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای برنامه تحولی وزارت کار در حوزه روابط کار خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه طبقه‌بندی مشاغل در کشور انجام گرفته است و بر این اساس برنامه تحولی اجرای طبقه‌بندی مشاغل در بیش از ۱۰۰۰ واحد کارگری هدف‌گذاری شده است.

در حال حاضر همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.